Een verkoper

Een verkoper liep in zijn eentje over het strand en vond een fles. Hij wreef de fles schoon en toen verscheen er een geest. "U mag drie wensen doen", zei de geest. "Maar aangezien de duivel me haat, zal hij elke wens die u doet ook bij uw rivaal in vervulling laten gaan, maar dan dubbel."
De verkoper dacht hier een momentje over na. "Mijn eerste wens: ik zou graag tien miljoen gulden willen hebben", zei hij.
De geest gaf hem onmiddellijk een Zwitserse bankrekening en verzekerde de man dat hij daar nu tien miljoen gulden op had staan. "Maar uw rivaal heeft zojuist twintig miljoen gulden ontvangen", zei de geest.
"Ik heb altijd al een Ferrari willen hebben", zei de verkoper.
Onmiddellijk verscheen er een Ferrari. "Maar uw rivaal heeft zojuist twee Ferrari's ontvangen", zei de geest. "En wat is uw laatste wens?"
"Nou", zei de verkoper, "Ik heb altijd al graag een nier willen afstaan voor transplantatie."

Average: 6 (1 vote)
Categorie

Nog 5 willekeurige moppen

Hgeld op de bank

Twee zwervers slenteren samen door het stadspark.

Bij een bankje houden ze halt en gaan zitten.

Eé van de twee haalt 20 eurocent uit zijn zakken en legt het naast hem op de bank.

Nu en dan kijkt hij er even naar en daarna zit hij met een grote glimlach fier om zich heen te kijken.

De ander merkt het vreemde gedrag op en vraagt: "Waarom doe je dat?"

Hij antwoordt: "Ach, weet je, het is zo'n fijn gevoel te weten dat je wat geld op de bank hebt..."

Average: 7 (1 vote)
Categorie

Chinees

Wat is "gat" in het Chinees? Wang-snee-wang

En wat is "scheet" in het Chinees? Wang-snee-wang-pang-pang

Average: 5 (1 vote)
Categorie

Er zit een muis in de bioscoop

Er zit een muis in de bioscoop en plotseling gaat er een olifant op de stoel voor hem zitten. Na de pauze gaat de muis voor de olifant zitten en roept naar achteren: 'Zo, nou weet je ook eens hoe het voelt als er iemand voor je gaat zitten!'

Average: 6 (1 vote)
Categorie

Toppunt

Wat is het toppunt van beleefdheid?

Antwoord
Average: 8 (1 vote)
Categorie

Piet wil eens op restaurant

Piet wil eens op restaurant gaan en 's avonds stapt hij een restaurant binnen.
Dan ziet hij aan een tafeltje, iets verder dan het zijne, zijn beste vriend Jef zitten.
Hij gaat naar Jef toe en vraagt:
'Ah Jef, komt gij hier wel vaker?'
'Ja, zo af en toe', antwoordt Jef.
'Ah,' zegt Piet, 'en hoe zijn de slakken hier?'
'Ja,' zegt Jef, 'die zijn hier vermomd als ober!'

Average: 3 (1 vote)
Categorie
Tags